EGYEDÜL JÉZUS: az Ut az Igazság és az Élet

Az örök élethez sem vallási hagyományok követése, sem általunk mondott jó cselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. EGYETLEN UT VEZET AZ ATTYÁHOZ JÉZUS KRISZTUS KERESZT ÁLDOZATA AMIT ÉRTED TETT !

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket." (János evangéliuma: 8:32.)

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében! Isten hozott, légy áldott, aki olvasod ezt a honlapot.  Jézus szeret téged olvasd és halgasd az Ő beszédét és Öröm lesz az életed.

Amikor a fent olvasott igét választottam, azért tettem,hogy megismerjük a biblia igazi tanitását és a hozzá fűződő történelmi igazságokat.  Jelenlegi világunkba sokan járnak Isten nélkűl akik a világi életet élik nem törődve azzal, hogy a halál után is van élet,hisz a lélek és a szellem halhatatlan és nem mindegy hol töltjük  a tulvilági életünket. A biblia két fajta világot jelöl meg az egyik a látható fizikai világ amit szemünkel érzékszerveinkel tapasztalunk. A másik világ a láthatatlan szellemi világ amit szemeinkel ugyan nem láthatunk de hitünkel Isten igéjén keresztűl megtapasztalhatunk és tudjuk, hogy van és létezik.  A gondolkodó ember tudja, hogy a látható világot valami vagy valaki létrehozta vagyis teremtete. Ez a valaki a Teremtő Mindenható Mindenüt jelenvaló Isten aki kormányozza és fenttartja a világot. Erről az iggaz Istenről szeretnék bizonyságot tenni,hogy Ő létezik volt van és öröké élő, amit a biblia kijelent számunkra és amit életembe megtapasztaltam.  Istennek legyen hála, hogy ezt leirhatom. ÁMEN.

 

 JÉZUS: az Út az Igazság és az Élet.

Az ember nem képes ara, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy üdvözitőre,egy megváltóra, ezér küldte el Isten az Ő fiát Jézust, hogy az emberiséget megváltsa a büntől és a kárhozattól.  Több mint kétezer éve Isten elküldte az Ő Fiát a menyből,hogy emberi formát felvéve megszülesen mint gyermek és felnövekedve véghezvigye mesiási küldetését. Történelmi tény,hogy Jézus megszületett a Judeai Betlehemben. Születésének idejéről pontos feljegyzések nincsenek, mivel a korai keresztyének az első három évszázadban nem ünnepelték születésének napját. A karácsony ünneplése a Római Birodalom keresztényé válása, 325 után Nagy Konstantin császár uralkodása idején kezdődött.   Jézus  Krisztus földi munkásságát és tanításait az evangéliumok adják tudtunkra amelyet az evangélisták irtak meg az utókor számára.       A földön küzdő Keresztény és Keresztyén egyházak megpróbálják a biblia tanitása szerint híveiket vallásos szellembe nevelni, ki ki a saját dogmája tanitása szerint.  Jézus Krisztus földi munkáságát a szeretet a jóindulat és a megbocsájtás jellemeszte.  Ellene szegült minden igazságtalanságnak, hazugságnak és félrevezetésnek, ezért kellett Pocius Pilátus  idejében nagypénteken keresztre feszíteni,  keresztfán kivégeztetni. De megtörtént egy történelmi csoda, harmadnapra feltámadt a halálból.   Ez az amit a világon sok ember nem tud elfogadni, és ezért vannak hitetlen emberek, akik azt vallják, hogy a halállal minden megszünik, porrá lesz az ember mindenek vége. Az igaz, hogy a testűnk  elenyészik és porrá lesz, de Isten az embert ugy teremtette, hogy lelket és szellemet is adott belé és ez a lélek és szellem fizikai szemmel láthatatlan ugyan, de létezik.  Mit ir erről a biblia. ( Mózes 1.könyve 2.fejezet. 7.verse.) És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Igy lőn az ember élő lélekké. ÁMEN.                          

 

A hit amely legyőzi a világot.

Az emberiségre jellemző, hogy mióta ember él a földön  midig hitt valamibe és igy alakultak ki a vallások.  A vallásokat mindig a szellemi erők mozgaták.  A két szellemi erő a Sátán szellemisége és az Isten szelleme amely ellentétes egymással, habár a SÁTÁN  megpróbálja ISTENT utánozni és sokszor sikerül is, hisz a világosság angyalaként is képpes megjellenni és félrevezetni az embereket. A félrevezetés a fél igazságokban rejlik, ahol az isteni igazságok mellet létrejön az emberi képzelt igazságok,amely a Sátán félrevezetésén alapul. Ezért jöttek létre ebben a világban az a sokszinü vallásoság amely valamilyen hitre épül.

Az embernek Isten szabad akaratot adott, ezért a hitét is szabad akaratából gyakorolhatja, de Isten az Ő fiát azért küldte a világba. hogy az emberek  eljusanak a sötétségből a világosságba,hiszen Jézus a világ világossága és ez a világoság ragyogja be a hivő ember életét. Jézus a hivő újjászületett emberről mondja: Ti vagytok a világ világossága. A hívő embert Isten a biblián, mint irott kijelentésen keresztül és a Szentlélek (Szentszellem) vezetésén keresztül irányitja.  A Szentszellem vezetése soha nem ellentétes a biblia kijelentésével. Ezért a bibliai keresztyén (Krisztusi hit) az amely legyőzi a világot és ennek a hitnek vagyunk tanui a jelenlegi világunkban.  Ez a hit csak a bibliát tartja egyedüli hitvallásának, egyedül csak Krisztust tartja az Egyház fejének és legfőbb irányitójának, amelyet a földön mint helytartó a Szentlélek (Szentszellem) végez. Ezért mi azt valjuk és hitünkel is kifejezünk,hogy ami a bibliában le van irva mind igaz és való és ami a bibliai kijelentésen alapszik csak azt fogadjuk el és ezt a Szentlélek (Szentszellem)meg is erősit.  Isten gyermekeinek megadatott, hogy a Szentlélek irányitása alá kerüljenek mert a biblia arra tanit Nagyobb az (Szentszellem) aki benünk lakik mint aki a világba van.  Akik Jézus Krisztust befogadták és újjászületet keresztyének, azok a Szentlélek vezetése és irányitása alatt élik földi életüket. Akik csak valásos életet élnek azok világi irányitás alatt élnek. ezért mondja Jézus: János evangéliuma:3.fejezet 3-7 versében: Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát. Ezt egy zsidó vallásu fő embernek mondta, aki hitt Istenbe és a törvényeket is betartotta. Névszerint Nikodémusnak mondta és ez az üzenet ma is szól a valásos embereknek. Folytatva Jézus tanitását ezt mondja: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik viztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába A mi testtől szűletett, test az: és a mi Lélektől szűletett, lélek az  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: SZŰKSÉG NÉKTEK ÚJONNAN SZŰLETNETEK. Jézus tanitása világosan rámutat az igazi Krisztusi életre és a valóságos hitre amit követni kell az emberiségnek, mert Jézus Krisztus eljövetele nagyon közel van.        Ezt mutatják a jelen korunkba lévő jelek amit a világ katasztrófának nevez. Ezeket az eseményeket irja le a biblia a Máté evangéliuma 24. fejezetében. Áldottak legyenek mindazok akik keresik és kutatják az örök élet titkait és hisznek Istenbe és az Ő Fiában Jézus Krisztusban.  ÁMEN.

Jézus mondja: Aki hallja az én beszédemet és hísz annak örök élete van és nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe.

Azt is mondja:  Betelt az idő és elközelített Istennek országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumba.  Aki hísz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hísz elkárhozik. 

                                   Pázmán Gyula

                       Isten kegyelméből az Úr szolgája.

                                      pgy.jpg

HALLELUJA!

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 45
Heti: 128
Havi: 613
Össz.: 243 587

Látogatottság növelés
Oldal: Egyedűl Jézus 1.
EGYEDÜL JÉZUS: az Ut az Igazság és az Élet - © 2008 - 2021 - pazman.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »